پرسش و پاسخ

سوال :  آیا فایل تبدیل شده به ورد قابلیت ویرایش در همه نسخه های آفیس را دارد  ؟ 

بله این امکان برای کاربر برای ویرایش، صفحه بندی و استفاده از متون زرنگار۷۶ در ورد و همه نسخ آن وجود دارد .

سوال : آیا فایل پی دی اف تبدیل شده عینا همانند فایل صفحه بندی شده در زرنگار ۷۶ است ؟

بله فایل نهایی دقیقا همانند فایلی است که در زرنگار ۷۶ در سیستم عامل داس تولید شده است .

سوال : آیا امکان تبدیل فایل زرنگار به HTML به منطور استفاده در صفحه های اینترنت و وب وجود دارد ؟

بله این امکان وجود دارد .

سوال : آیا امکان تبدیل فایل زرنگار به RTF وحود دارد ؟

بله این امکان وجود دارد .

سوال : آیا سوابق فایل ارسالی برای تبدیل آرشیو می شوند ؟

خیر، پس از تبدیل که طی زمان کوتاه و نهایتا ۲۴ تا ۴۸ ساعت به انجام خواهد رسید هیچگونه سوابقی از فایل ارسالی شما و فایل تبدیل شده نگهداری و آرشیو نخواهد شد . لذا در صورت عدم نگهداری و در صورت نیاز مجدد باید هزینه آن به منظور خدمات تبدیل فایل مجددا پرداخت شود .

سوال : آیا امکان تبدیل فایل زرنگار به فایل قابل جستجو وجود دارد ؟ 

بله این امکان وجود دارد .